Kalatalousalueella poikkeuslupa merimetsojen ampumiseksi merialueella

Tiedote 2.8.2022

Merimetsojen ampuminen Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen merialueella elokuussa 2022

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueella on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä poikkeuslupa ampua merimetsoja kalatalousalueen merialueella 1.8. alkaen. Poikkeuslupa on myönnetty vakavan kalastovahingon ehkäisemiseksi.

Merimetsojen ampuminen on sallittu kalatalousalueen merialueella 1.8.–31.12. lupaehdoissa määritellyin tarkennuksin. Iso-Järviluodolla ja Vähä-Järviluodolla, ja alle 500 metrin päässä niiden rannasta sekä luonnonsuojelualuetta olevien puuttomien luotojen ja Puolivesikartan luodon suojavyöhykkeillä, alle 500 metrin päässä luodoista, ampumisen saa aloittaa vasta 20.8.

Lupaehtojen mukaan merimetsojen ampuminen on kielletty kaikilla muilla perustetuilla luonnonsuojelualueilla paitsi Rauman kaupungin omistamalla Selkämeren kansallispuistoon kuuluvalla alueella. Poikkeusluvan ehtojen mukaan vuosittain saa ampua 1000 merimetsoa. Lupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Merimetsoja saa ampua ainoastaan Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen valitsemat metsästäjät. Kalatalousalue on valinnut tehtävään yhteensä kuusitoista henkilöä, jotka on elokuun alussa perehdytetty tehtävään ja poikkeusluvan ehtoihin. Poikkeusluvan mukaiset toimenpiteet merimetsojen ampumiseksi aloitetaan 2.8.2022.

Lisätietoa asiasta antaa kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi

Puhelin 0400 878718
sähköposti anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi