Toimintasuunnitelma

vuosille 2023-2024

Yleistä
Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue perustettiin vuonna 2019 ja sen hallinnon kotipaikkana on Rauma. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. Yleiskokous järjestetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kalatalousalueen hallinnosta ja juoksevista asioista vastaa toiminnanjohtaja.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman vuonna 2022. Kalatalousalue toteuttaa kalaveden hoitoa käyttö- ja hoitosuunnitelman linjausten mukaan.

Kalavesien hoito
Kalavesiä hoidetaan kohdistamalla varoja vuosittain eri kohteisiin tarpeen ja taloudellisten resurssien mukaan. Vuonna 2023 tuetaan Turajärven kuhaistutusta avustushakemuksen mukaan 1000 eurolla (vuonna 2022 tuettiin Pinkjärven kuhaistutusta). Osakaskunnat ja alueella toimivat yhteisöt voivat hakea kalatalousalueelta avustusta toimenpiteisiin, jotka edistävät kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteita.  Vuoden 2024 hoitotoimenpiteet päätetään myöhemmin. Kalavesien hoidossa noudatetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

Merimetso ja hylje

Seurataan merimetso- ja hyljekantoja alueella ja edistetään kestävää kalataloutta osallistumalla aktiivisesti vahinkojen torjuntaan. Kalatalousalueella on voimassa oleva lupa vähentää vuosittain alueelta 1000 merimetsoa erillisten lupaehtojen mukaan. Lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Pyritään tekemään asiassa yhteistyötä naapurikalatalousalueiden kanssa.

Kalastuksenvalvonnan järjestäminen
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja toimii kalastuksenvalvontakoordinaattorina. Kalatalousalueen kalastuksenvalvontasuunnitelmaa toteutetaan saadun rahoituksen puitteissa. Kalatalousalue on järjestänyt kalastuksenvalvojille koulutusta ja rekrytoinut uusia valvojia. Tätä työtä jatketaan edelleen. Kalastuksenvalvontaan haetaan tarvittaessa rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista. Valvojille järjestetään vuosittain yhteinen tapaaminen ja tarvittaessa lisäkoulutusta.

Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille

Vuonna 2023 jaettavaksi tulevat korvaukset jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti Kalpa-järjestelmän avulla. Kalastusrasituksen on arvioitu olevan kaikilla kalatalousalueen vesialueilla tasoltaan keskimääräinen, ja kaikille kalatalousalueen vesialueille kalastuskieltoalueita lukuun ottamatta on Kalpassa (kalatalousalueen hallinnon työkalu) asetettu viehekalastusrasituskerroin 3.

Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi enintään 50 euroa, varoja ei jaeta omistajalle, vaan ne jäävät kalatalousalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon.

 

Hankkeet
Haetaan itse tai osallistutaan seuraaviin hankkeisiin:
Koulujen kalapäivä
Kalastuksenvalvonta
Kutupaikat kartalle

Toimeksiannot
Kalatalousalueella ei ole tiedossa toimeksiantoja 2023–2024.

Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
Kalatalousalue voi vesialueen omistajan valtuutuksesta ottaa hoitaakseen kalavarojen hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevia tehtäviä.

Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen
Kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin.

Tiedotus

Kalatalousalueen päätiedotuskanava on kalatalousalueen kotisivut. Selvitetään kotisivujen kehittämistarvetta ja -mahdollisuuksia. Tiedotus tapahtuu erillisen tiedotussuunnitelman mukaan.