Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousalueiden tuli laatia suunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat. Hyväksymisen jälkeen suunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta on suositeltavaa että suunnitelma tarkastetaan vuosittain yleiskokouksen yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa. (Lähde: kalatalouden keskusliitto)

Kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous käsitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman 28.10.2021.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus 2021  
KHS_EuraLapinj_ehdotusluonnos_teksti_22_11_2021

KHS liite 1 Kalastuksenvalvontasuunnitelma

KHS liite  2 Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue

Kalatalousalueen kokouksen hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma käsitellään alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä alkuvuodesta 2022 ja siitä järjestetään kuuleminen. Mikäli käyttö- ja hoitosuunnitelma on lain mukainen, ELY-keskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman vuonna 2022.