Kokouskutsu: kalatalousalueen yleiskokous 28.4.2022

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen hallitus kutsuu koolle kalatalousalueen kokouksen.

Kokouskutsu koskee kalatalousalueen jäseniä, joita ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osallistua myös alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajat sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.

Aika: 28.4.2022 kello 18.00 (valtakirjat 17.30 alkaen)
Paikka: Etappi22, Satamakatu 22, Rauma

Kokousesitelmän pitää Mika Halttu Lännen Kalaleaderistä. Aiheena on osakaskuntien ja kalatalousalueen rahoitusmahdollisuudet Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta.

Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat: toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toimintasuunnitelma ovat nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla 12.4.2022 alkaen.

Huomioitavaa: Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä hän edustaa (kiinteistötunnus). Kokoukseen osallistuvalla kalastusalan järjestön ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle osoitteeseen anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi 21.4. mennessä, jotta osaamme varata oikean määrän kahvitarjoilua.

Kalatalousalueen kokouksen pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä
12.5.–2.6.2022 Kalatalousalueen kotisivuilla ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toimistolla.

Kalatalousalueen hallitus

esityslista 1 2022

Tuloslaskelma ja tase 2021

Toimintakertomus 2021

Toimintasuunnitelma 2022-2023 Eu-Lap KTA

Talousarvio 2022-2023 Eurajoki-Lapinjoen KTA

oikaisuvaatimus-Eurajoki-Lapinjoen-kta